Jordbruket

Skarhult bedriver traditionell skånsk växtodling om ca 920 hektar. De fem huvudgrödorna är sockerbetor, råg, vete, vårkorn och höstraps. De odlas på vardera ca 160 hektar som årligen roteras enligt mönster för att optimera växtföljd.

Maskinförare Bengt Andersson plöjer.
Maskinförare Bengt Andersson plöjer.

Odlingsstrategien kallas cross cropping och stammar från England. 380 hektar odlas ekologiskt enligt Krav. Därutöver är 30 hektar energiskog i form av Salix. Salixen nyttjas i gårdens fjärrvärmeanläggning. Efter två till tre år skördas Salix, torkas i det fria för att sedan bli till värme i gårdens biopanna.