Jordbruket

Skarhult har idag 1175 hektar under plog, varav 55% är ekologiskt odling. Här ingår ekologisk potatis, utsädesodling för både spannmål och frö samt rotfrukter såsom ekologiska sockerbetor och ekologiska morötter. 

Nu är skörden inne.
Nu är skörden inne.

Godset jobbar för att skapa en grönare gård där vi vill både vill bli oljeoberoende och självförsörjande på vatten långsiktigt. Vi jobbar kontinuerligt med att bygga ut vår möjlighet att bevattna grödorna på Skarhult samt att kunna magasinera vatten på ett hållbart sett.

Att vara i fronten för framtidens jordbruk är en ständig utmaning, där Skarhults team alltid prövar idéer kring val av väg. Det är kombinationen av vad medarbetarna tror på och vad kunden efterfrågar som styr våra val på godset. Jorden är arvet som vi alltid tar hand om långsiktigt. Grödan på gården är mer kortsiktig och ska möta efterfrågan hos kunderna de närmaste 12 månaderna. Detta har vi alltid med oss på Skarhult när vid planeringen för den gröna gården och framtiden.