Jobba på Skarhult

Skarhult gods strax norr om Lund och är ett familjeföretag som drivs i femte generationen. Jordbruket består av 1175 hektar växtodling, varav 55% ekologiskt. Godset har de senaste 20 åren gått från en klassisk spannmålsgård till ett modernt lantbruksföretag inom grön energi, eko-odling, äggproduktion, bostäder och gårdsbutik. Skarhult har också blivit känt över södra Sverige genom uppmärksammade utställningar på Skarhults slott, ett av Sveriges bäst bevarade renässansslott.

Slottet sett från de bördiga fälten i söder.
Slottet sett från de bördiga fälten i söder.

Skarhults gods söker erfaren och dynamisk VD

Vi söker nu en ledare som ansvarar för den dagliga driften av Skarhult gods. Här får du leda ett modernt jordbruk där dina gröna fingrar är en stor del av framgången. Du ser till att personalen jobbar som ett väl fungerande team och där du får stor frihet att driva verksamheten efter eget huvud.

Du rapporterar till styrelsen och har i den ett stabilt bollplank. Du ansvar också för fastighetsbeståndet, parken och kulturarvet. I jordbruket finns åtta heltidsanställda och lika många kommer till under högsäsong. 

På godset finns bostad för dig och din familj i anrik miljö.

Allé som leder fram till Skarhult
Allé som leder fram till Skarhult

Du är en erfaren godsförvaltare, har haft lönsamhetsansvar och är van vid ekonomisk styrning. Du är utbildad lantmästare, agrarekonom eller gårdsmästare.  Du erbjuds en mycket dynamisk position på ett av Sveriges mest nytänkande och högprofilerade jordbruksföretag med spännande utmaningar och inflytande.

För frågor ring ägare Carl Johan von Schwerin 0706-440098 eller styrelseordförande Fredrik Janson 0706-177170. Vi behandlar varje ansökan konfidentiellt. 

Maila din ansökan som wordfil till lena.lillier@dreamwork.se så snart som möjligt.