6 Kortfilmer Kvinnohistoria

Skarhult producerar sex nya kortfilmer för mellan- och högstadier om Sveriges dolda kvinnohistoria.

Svenska skolböcker i historia har länge kritiserats för att innehålla för få kvinnor. I en alldeles nyutkommen historiebok för åttondeklassare nämns tex fler nazister vid namn än kvinnor. Som motkraft till ensidigheten lanserar därför Skarhults projektledare Alexandra von Schwerin sex nya kortfilmer om den dolda kvinnomakten. Kortfilmerna är ett unikt privat initiativ för att kompensera för den skriande bristen på kvinnor i svenska skolbarns undermåliga historieundervisning. De rekommenderas som komplement till historieundervisningen i mellan- högstadier. Lärare är fria att använda filmerna med tillhörande instuderingsfrågor i undervisningen. Kort sagt: dags att lära om historien!

Möt initiativtagaren Alexandra von Schwerin på Skarhults slott utanför Eslöv:

Efter varje film föreslår vi frågor som läraren kan ta upp i klassrummen.
Tex – Vilka blir vi utan kvinnliga förebilder? 

Kortfilm 1 – Lektion 1 Inte bara män
Svensk historia är en historia om medelålders män med makt; kungar, politiker, statsministrar, författare och forskare. Vilka kommer du ihåg? Vilka kan du rabbla? Verkligheten är en helt annan. Vår historia kryllar av starka kvinnor!

Frågor att diskutera kring:
– När blir historia en vetenskap?
– Varför har man inte skrivit in kvinnorna i historieböckerna?

Kortfilm 2 – Lektion 2 1500 tal – Änka med makt
Välkomna till Lektion 2 om Den dolda kvinnomakten på Skarhults slott. Vi befinner oss på 1500 talet. Alla företag, gårdar, bruk och butiker drivs som familjeföretag. Ibland är mannen chef, men lika ofta är hustrun chef. I denna lektion berättar guiderna Alexandra von Schwerin och Sara Bijnens om den ofantligt mäktiga Mette Rosenkrantz som under 1500-talet lät bygga Skarhults slott och som kom att bli en av Danmarks rikaste kvinnor.

Diskutera gärna:
– Varför ser vi fler kvinnliga chefer på 1500-talet än idag?
– Varför är kvinnorna osynliga i de historiska källorna?

Kortfilm 3 – Lektion 3 1600-tal – Köpstark krigardotter
Välkomna till lektion 3 av Den dolda kvinnomakten på Skarhults slott. Sverige befinner sig i krig under 75 år. Den historia vi får lära oss i skolan handlar under denna period mest om tappra kungar, krig och slag. Men det är en historia som utspelar sig utanför Sveriges gränser. Skulle vi berätta om historien i Sverige skulle vi berätta att hälften av alla män är döda och vem tror ni vikarierar? I alla samhällsskikt?

I lektion 3 berättar Skarhults guider om den typiska stormaktskvinnan Beata von Königsmarck. Hon köper Skarhult slott år 1663. Hon är inte primärt en kvinna utan hon är först och främst en medlem av en social och ekonomisk elit. Det innebär att det är självklart för henne att fatta finansiella strategiska beslut, instruera personal och köpa och sälja gårdar. Hon kommer att driva Skarhult i 60 år.

Diskutera:
– Varför dyker Beata von Königsmarck upp i Skarhults ägarlängd först år 1692 trots att hon köper godset redan år 1663?
– Ge exempel på historiska källor där vi kan finna kvinnorna? 

Kortfilm 4 – Lektion 4 – 1700 -tal Självständig grevinna
Välkomna till Lektion 4 om Den dolda kvinnomakten på Skarhults slott. Vi har lämnat krigen och stormaktstiden och kommit till 1700 talet, frihetstiden, upplysningen och maskeradbalerna. I denna lektion träffar vi grevinnan Stina Piper som får slottet Skarhult i bröllopspresent år 1754. Hon lever ett dramatiskt och turbulent liv tätt intill kungafamiljen och hovet i Stockholm. Hennes liv är en berättelse om sorg, lust, kärlek och självständighet.

Att ta upp i klassrummet:
–  Vad betyder det att hålla salong? Organisera gärna en salong i klassrummet!
– Varför kunde Stina Piper inte behålla sina tre barn hos sig?

Kortfilm 5 – Lektion 5 1800-tal – Maktlös torpardotter
Välkomna till Lektion 5 om Den dolda kvinnomakten på Skarhults slott. I denna lektion berättar vi om industrialiseringen och den stora inflyttningen till städerna. Torpardottern Tilda Marie Månsdotter Nilsson Kaunitz flyttar från Hästveda i norra Skåne och får arbete som servitris på Järnvägshotellet i Lund. Där förälskar hon sig i en av sönerna på Skarhults slott, Hans Hugold von Schwerin. Mot alla odds gifter sig paret, men på grund av sin bakgrund välkomnas Tilda Marie aldrig till slottet. Däremot ger hon slottet en manlig arvinge då hon 1906 föder sonen Hans som senare kommer att bli Skarhults ägare.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar

Att diskutera:
– Varför minskar kvinnornas inflytande på 1800-talet?
– Får man lov att gifta sig med vem man vill i Sverige idag? 

Kortfilm 6 – Lektion 6 1900-tal – Förebild för unga husfrun
Välkomna till Lektion 6, den sista, om Den dolda kvinnomakten på Skarhults slott. Det är 1900-tal. Kvinnan har fått rösträtt och äganderätt. Hon behöver inte be mannen om lov längre. Ändå är det högsta mode att bli en god hemmafru. Här berättar Alexandra von Schwerin och Sara Bijnens om slottsfrun Margaretha von Schwerin som 1944 öppnar den kända och tidstypiska hushållsskola på slottet. Hundratals fina flickor lär sig allt en kvinna kan tänkas behöva för att bli en god husmor. Margaretha personifierar en paradoxal tid där kvinnorörelsens organiserade kamp har gett kvinnan rättigheter, men trots det är idealet att kvinnan skall stanna i hemmet.

Diskutera gärna:
Vilka rättigheter får kvinnor under 1900-talet?
Vad betyder det att vara en ”god husmor”? 

Affisch till skolbibliotek och lärarrum

Skriv ut Affischen!

Skriv ut affischen här till vänster  i A3 eller A4 och sätt upp i lärarrum och på skolbibliotek. Öppna bilden i en ny flik för att öppna den i högupplösning!

Filmerna är fria att använda och visa. Tanken är att de ska fungera som diskussionsunderlag under historielektionerna och som komplement till den enkönade undervisningen som fortfarande dominerar i barnens historieundervisning.

 Lyssna också gärna till historikern Svante Norrhems förklaring på varför vi finner så få kvinnor i historieböckerna här nedan. 

Varför står inte kvinnorna i historieböckerna? Universitetslektor Svante Norrhem förklarar. 

6 Kortfilmer Kvinnohistoria

Sveriges kvinnor sträck på er, vi måste in i historieböckerna nu! Läs Alexandra von Schwerins debattartikel från 9 januari i Sydsvenska Dagbladet här http://www.sydsvenskan.se/2017-01-09/sveriges-kvinnor-strack-pa-er–vi-maste-in-i-historiebockerna-nu

Änkedrottning Kristina och Margareta Leijonhufvud. Drottningarnas icke berättade historia utgör endast toppen av ett isberg, skriver Alexandra von Schwerin i en debattartikel från Sydsvenska Dagbladet den 9 januari 2017.

Stärk flickors självförtroende!

Vi märker hur unga flickor sträcker på sig flera centimeter när de får lära sig om kvinnohistorien. Om hur det faktiskt var och är. Den nya kunskapen stärker deras självkänsla och deras självförtroende. Sveriges Television besöker Skarhult och berättar här om skolfilmerna.

 http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/kortfilmer-ska-lara-barn-om-historiska-kvinnor?cmpid=del%3Apd%3Any%3A20170110%3Akortfilmer-ska-lara-barn-om-historiska-kvinnor%3Anyh

Barnens skolböcker i historia behöver revideras

Vår historia kryllar av starka kvinnor

Vilka blir vi utan kvinnliga förebilder? Hör mer när Alexandra von Schwerin besökte Sveriges Radio Kristianstad. 

 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=6606563

 Pressmeddelande Skolfilmer                                             Skarhults slott december 2016 

Det händer ingenting!! Nu släpper hon 6 kortfilmer om svensk kvinnohistoria
Nu tar Alexandra von Schwerin saken i egna händer. Svenska skolböcker i his­toria har länge kritiserats för att innehålla för få kvinnor. I en ny historiebok för åttondeklassare nämns tex fler nazister än kvinnor. Som motkraft till ensidigheten och lagom till terminstarten VT 2017 lanserar därför Alexandra von Schwe­rin nu sex kortfilmer om den dolda kvin­no­historien. Kortfilmerna är ett unikt privat ini­tiativ för att kompensera för den skriande bristen på kvinnor i svenska skolbarns under­måliga historieundervisning:

  • Det händer ju ingenting! utbrister Alexandra von Schwerin. Det är som att gå runt i tjock sirap. Läget är helt oacceptabelt! Varför ska våra barn fortfarande lära sig rabbla bara kungar och Abrahams söner? Var är döttrarna? Mödrarna? Kvinnorna? Ingen känner till dem. Men faktum är att det kryllar av starka kvinnor i vår historia. Varför tiger skol­böckerna om halva vår befolkning? Och framförallt: vilka blir vi när vi aldrig får lära känna de kvinnliga förebilder som faktiskt finns?

  Slottet Skarhult utanför Eslöv i Skåne har sedan 2014 riktat strålkastarljuset på kvin­nors okända historia. Dels genom boken Den dolda kvinnomakten – 500 år på Skar­hults slott, men också med årliga utställningar som lyfter fram Sveriges dolda kvinnor. Boken har sålts i 12 000 exemplar och utställningen har besökts av 75 000 per­soner, varav 7 000 skolbarn. På plats i slottets salar har barnen lärt sig om hur kvin­nor under ett halvt årtusende styrt över Sveriges land, gods, bruksmiljöer, företag och andra fram­gångsrika organisationer. Men skolboksförlagen har fortfarande inte reviderat barnens historie­böcker. Därför lanserar Skarhult sex kortfilmer för mellan- och hög­stadium som ger barn och ungdomar från hela Sverige möjlighet att ta del av den nya kunskapen. Alexandra von Schwerin fortsätter:

  •  Vi märker att särskilt unga flickor sträcker på sig flera centimeter när de har fått lära sig om kvinnohistorien. Om hur det faktiskt var, och är. Den nya kunskapen stärker deras självkänsla och deras självförtroende. Att kvinnor kan är inget nytt alls. Det är historiskt bevisat. Kvinnor har alltid kunnat! Men fortfarande känner folk inte till det. Det är orättvistHär behövs en stor insats för barnen.

De nya filmerna är mellan fem och åtta minuter långa och finns tillgängliga för gratis nedladdning från Skarhults webbplats www.skarhult.se/skolfilmer. Skarhult producerar en film per sekel. Serien startar på 1500-talet och sträcker sig till 1900-talet. Tittaren möter först den stormrika änkan Mette Rosen­crantz och träffar sedan kavata krigardöttrar, pustande hus­mödrar, utmobbade torparflickor och rätt fräcka grevinnor. Filmerna kommer att distribueras till alla Sveriges skolbibliotek den 9 och 10 januari 2017. Förhoppningen är att lärare ska använda filmerna som komplement i sin undervisning. Kort sagt: dags att lära om historien!

Sex kortfilmer om kvinnors dolda historia. Se dem här:

http://www.skarhult.se/skolfilmer