Jordbruket

Skarhult har idag 1175 hektar under plog, varav 55% är ekologiskt odling. Här ingår ekologisk potatis, utsädesodling för både spannmål och frö samt rotfrukter såsom ekologiska sockerbetor och ekologiska morötter. 

Nu är skörden inne.
 

Godset jobbar för att skapa en grönare gård där vi vill både vill bli oljeoberoende och självförsörjande på vatten långsiktigt. Vi jobbar kontinuerligt med att bygga ut vår möjlighet att bevattna grödorna på Skarhult samt att kunna magasinera vatten på ett hållbart sett.

Att vara i fronten för framtidens jordbruk är en ständig utmaning, där Skarhults team alltid prövar idéer kring val av väg. Det är kombinationen av vad medarbetarna tror på och vad kunden efterfrågar som styr våra val på godset. Jorden är arvet som vi alltid tar hand om långsiktigt. Grödan på gården är mer kortsiktig och ska möta efterfrågan hos kunderna de närmaste 12 månaderna. Detta har vi alltid med oss på Skarhult när vid planeringen för den gröna gården och framtiden.

Vad menas med ekologiskt och vad menas med närproducerat?

Sverige har världens mest omfattande djurskyddslagstiftning och landets livsmedelsproducenter arbetar ständigt för bättre miljö och lägre klimatpåverkan. I ekologisk livsmedelsproduktion följer producenten ytterligare regler i produktionen, bland annat får djuren möjlighet att vara utomhus och utöva naturliga beteenden. Det får inte användas konstgödsel eller syntetiskt framställda kemiska bekämpningsmedel i växtodlingen.

Vad gäller mat som kallas närproducerad är det klurigare. Närproducerat för vissa kan vara mat från närmaste kommun, för andra kan det betyda från länet. En del kallar även mat från Sverige för närproducerad. I vår gårdsbutik har vi valt att tolka närproducerat som SKÅNSKT.  Butiken är fylld av både närproducerade och ekologiska produkter. Allt är producerat i Skåne utom vår ekologiska glass från Gotland.

Skarhults nyskördade ekologiska potatis