Bostäder

Kontinuerligt underhåller Skarhult godsmiljöns värdefulla kulturbyggnader. Inte för intet hittar varje år nya nöjda hyresgäster hit. Murarhuset har renoverats, likaså trädgårdsmästarbostaden, änkesätet, åttamannahuset, skolan, jägarbostaden och elevbostaden. Framöver står kuskbostaden och norra korsvirkeshuset på tur. Varsamt återställs husen och utrustas med moderna bekvämligheter.

En av Skarhults många uppskattade bostäder.

Idag finns runt slottet ett dussintal hyresbostäder för enskilda eller familjer som önskar bo rofyllt på landet och samtidigt på bekvämt pendlingsavstånd till Lund, Malmö och Köpenhamn.