Skarhults slottshistoria

Välkomna till Skarhults slott! Vi befinner oss i mittpunkten av en 750 år gammal anläggning. Här har tusentals människor levt, verkat och dött under tre kvarts årtusende. På gårdsplanen har fattighjon, biskopar, gårdskarlar, mamseller, prinsar, baronessor, lurendrejare och en och annan kung vandrat. Parkvandringen Skarhults slottshistoria arrangerades sommaren 2017. Du kan läsa mer om den här nedan:

Vad är ett slott?

 Vad är ett slott?

Det finns ingen slottskommité som fastslagit en definition. Men man brukar säga att ett slott är en permanent ståndsmässig byggnad avsedd som residens eller administration för en kung, furste eller högt uppsatt person. Slottet bör ha minst två våningar och sju fönsteraxlar till skillnad från en herrgård bör ha minst fem fönsteraxlar och kan ha bara en våning.   

Bor familjen i hela huset?

Familjen von Schwerin har ägt Skarhult sedan år 1844. Nu lever Carl Johan och Alexandra von Schwerin här med sina tre barn. På slottet blandas urgamla antikviteter med IKEA-sängar, loppisfynd, gympapåsar och fredagstacos. Familjen bor i hela södra och västra delen, med köket som hjärta. 

Numera ligger matsalen i anslutning till köket, men förr sprang tjänstetfolket över borggården med rykande grytor, upp för en spiraltrappa upp till det som nu är utställningen i östra flygeln. Här åt man varje kväll.  Sedan 1500-talet ville man förlägga de mest påkostade rummen en våning upp, på ”piano nobile”.

Först på 1940-talet flyttade familjen bostaden till bottenvåningen, närmare trädgården och ett mer praktiskt vardagsliv.

Carl Johan och Alexandra von Schwerin med sina 3 barn.
Den romantiska parken

Vad är en romantisk park?

Den romantiska parken är ett trädgårdsideal som blev populärt kring mitten av 1700-talet. Det kom från England, där trädgårdsarkitekten Capability Brown blev stilbildande. Man ville bort från franskklassicismens snörräta linjer och forcerade symmetri. Istället omfamnade man ett slags Rousseauansk ”naturlighet”.  

Den engelska parken uppvisar lummig grönska, böljande asymmetriska gångar och mjuka naturliga former. Som alla trädgårdsmästare vet är det dock en naturlighet inom citationstecken. Det kräver lika mycket arbete som vilken trädgård som helst, annars blir parken snabbt så att säga allt för naturlig.  

Är det sant att Skarhult spelades bort på kortspel?

Här och där på slottet och runt om på godset dyker den här formen upp – en röd romb. Stämmer det att ägaren till Skarhult förlorade hela egendomen på grund av ett ruter ess? Denna fråga får vi varje dag i utställning och det är tyvärr en skröna. Den röda romben är centrum i familjen von Schwerins släktvapen och går att se på många ställen på godsets olika fasader.