Vindbruket

Sedan urminnes tider har vind brukats som kraftkälla. De senaste decennierna har vindkraft utvecklats till ett kostnadseffektivt och konkurrenskraftigt sätt att tillverka elektricitet. Vindbruket erbjuder därför intäktsmöjligheter för markägare.

De senaste åren har vindkraften blivit en central del av Skarhults verksamheter.

År 1999 byggdes Skarhults två första vindkraftverk. Antalet har successivt byggts ut. Idag består vindkraftparken av åtta möllor med årlig produktion om 25 gigawattimmar. Det motsvarar femtusen svenska villors årskonsumtion.

Vindbrukstekniken avancerar. Ett enda av de fyra verk som byggdes 2009 producerar lika mycket el som de fyra tidigare verken tillsammans. Via arrenden och delägande är vindbruket idag en viktig del av Skarhults ekonomi.

• 1999 uppfördes 2 verk modell Enercon E-40
• 2001 uppfördes 2 verk modell Enercon E-40
• 2009 uppfördes 4 verk modell Enercon E-82

Skarhults positiva vindkraftserfarenheter föranledde Carl Johan och Alexandra von Schwerin att  år 2006 expandera vindbruket. De var medgrundare till vindkraftsföretaget HS Kraft AB som idag heter BayWa r.e. Scandinavia. Företaget har breddat sina tjänster och erbjuder helhetslösningar inom förnybar energi i Norden och Baltikum.  För mer information se http://nordic.baywa-re.com/se/