Boken Den dolda kvinnomakten

Enligt medförfattaren Dick Harrison handlar Den dolda kvinnomakten om den största vita fläcken i svensk historia. I århundraden har kvinnor uteslutits från universitet, rösträtt och ämbeten. Eftersom kvinnor var omyndiga skrevs deras namn sällan i dokument.

Men detta stoppade inte slottsfruarna på Skarhults slott. De visar här hur dåtidens hinder kunde övervinnas. I ett halvt årtusende driver de godset – ömsom i lyx, ömsom under stora personliga umbäranden. En rad kända historiker och författare gör deras medryckande öden, från utmobbad caféservitris till excentrisk drottning, levande igen. Tillsammans fyller de i den vita fläcken – och grusar myten om att kvinnliga förebilder skulle saknas.

Boken och dess nya forskningsrön ligger till grund för utställningen Den dolda kvinnomakten på Skarhults slott.

Författare:
Dick Harrison
Professor i historia vid Lunds Universitet.

Svante Norrhem
Professor i historia vid Umeå Universitet

Eva Helen Ulvros
Professor i historia vid Lunds Universitet

Carin Bergström
Docent i historia och överintendent vid Kgl Husgerådskammaren.

Angela Rundquist 
Fil. doktor i etnologi vid Stockholms Universitet

Peter Ullgren
Docent i historia vid Linköpings universitet

Alexandra von Schwerin
Projektledare för Den dolda kvinnomakten

Den dolda kvinnomakten – 500 år på Skarhults slott

Fotograf: Ralf Turander   Förlag: Atlantis   Ort: Stockholm   År: 2014

Dansen med Rud’erne från 1600-talets början illustrerar Mette Rosenkrantz ättlingar. Två av dessa kvinnor, Birgitte Rosensparre (t.v.) och Mette Corfitzdatter Rud (mitten t.v.) har länge varit dolda i Skarhults historia.