Sponsorer

Skarhults kulturminnes bok Den dolda kvinnomakten – 500 år på Skarhults slott och utställningarna Den dolda kvinnomaktenBarnen på Skarhults slott, Älskare och älskarinnor och You go boy  har rönt stort intresse.
Hittills har projekten stötts av:

 Stort tack till Sparbanksstiftelsen Finn och Sparbanken Skåne som har gjort utställningen
Den goda manligheten – You go boy!” möjlig.

Stort tack till Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för stöd till projektet ”Mötesplats Skarhults slott”, inte minst för den nya fina toaletten!

Läs gärna mer om EU Kommissionens arbete med Jordbruk och Landsbygdsutveckling här

Stort tack till MittSkåne Utveckling för stöd till projektet ”Mötesplats Skarhults slott” som möjliggjort 2017 års parktur och samtalsserien ”Ärligt talat”