Bakgrund

Skarhults kulturminne är en ideell förening som startades sommaren 2012 av Alexandra von Schwerin. Syftet är att skapa intresse för vår gemensamma historia och samtidigt säkra att Skarhults historia hålls levande för nästkommande generationer och för en bredare allmänhet. Med utställningen Den dolda kvinnomakten öppnade Skarhults slott för första gången någonsin för allmänheten år 2014. Samtidigt släpptes också boken Den dolda kvinnomakten (Atlantis). Sedan dess har föreningen presenterat utställningarna Barnen på Skarhult,  Älskare och älskarinnor – njutning och åtrå 500 år, Skarhults parktur, Den goda manligheten – You Go Boy och Ester Blenda på Skarhults slott. 6 skolfilmer om kvinnohistoria har producerats och spridits till alla Sveriges skolor. Föreningen håller just nu konstpaus och återkommer på denna hemsida och sociala medier med nya projekt.

Skarhults slott är ett av Sveriges bäst bevarade renässansslott. Varje sal, fönster och detalj har sin historia att berätta. Men väggarna kan inte tala. Istället dokumenterar Skarhult historier, inventarier, fotografier, målningar och andra historiska artefakter.

Det pågår en förflackning av humaniora. Utan historia förlorar människan sin identitet. En  bättre framtid förutsätter kunskap om det förflutna.

Nykterhetsrörelsens förening Blå Band på sommarutflykt till Skarhult i juli 1901.

Skarhult är en rik skattkista att ösa ur för att förstå dåtiden. Här har familjer från samhällets toppskikt levt och verkat ända sedan 1300-talet. Rika storbönder, danska riksråd med sina kraftfulla fruar, befälhavaren över de svenska trupperna när Skåne skulle göras till svenskt, stormrika änkor, levnadsglada grevar och baroner, Karl XIV Johan, hundratals flickor som skulle utbildas till att bli dugliga hustrur och många fler. Vi har många historier att berätta!